Dental SG material


Prvorazredna biokompatibilna smola za kirurška vodila.

Dental SG je prvorazredni biokompatibilen material(EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010, USP Class VI) za ustvarjanje natančnih kirurških vodil ali za podobne izzive. Načrtovan je z namenom zagotavljanja natančnosti in točnosti.

Digitalno zobozdravstvo s Formlabsom

Tiskajte natančna kirurška vodila za implantologijo.

1. Digitalni dizajn

Oblikujte kirurška vodila z uporabo programa za načrtovanje vsadkov, ter integracijo intraoralnih podatkov skeniranja.

2. Natisnite in pripravite

Tiskajte na Form 2 s Formlabs Dental SG smolo. Utrdite modele s BBCure postajo in odstranite podpore.

3. Postopek

Preprosto sterilizirajte kose v avtoklavu in jih neposredno uporabite pri postopku implantologije.

OPOMBA

Za doseganje želenih lastnosti, je potrebno slediti navodilom za uporabo. Instructions for Use Kosi narejeni z Dental SG materialom morajo biti popolnoma utrjeni pod UV svetlobo pri 60°C. Kontaktirajte podporo za priporočila naknadne obdelave.

Vpeljite prednosti digitalne implantologije v vašo prakso.

Efektivno načrtovanje pred posegom

Preučite vitalne strukture in kostno tipologijo za načrtovanje implantacije v programu, da bi lahko izbrali najenostavnejši postopek in ohranili anatomsko strukturo.

Izboljšajte izkušnjo vaših pacientov

Izognite se kaotičnemu ročnemu vtisu modelov in dolgočasni izdelavi ulitkov s tem, da pridobite digitalni odtis.

Natančno pozicioniranje imlantantov.

Izvajajte natančne postopke implantacije s sigurnostjo. Prekrijte predoperativne in pooperativne CBCT skene za lažjo verifikacijo točnosti pozicije vsadkov.

Natančen, Močan, Preizkušen.

Študija natančnosti

Slika prikazuje razlike med 3d modelom in 3D skenom natisnjenega modela. Rumeni in modri deli kažejo odstopanja, kar je v zeleni barvi pa pomeni, da tam model ne vsebuje odstopanj večjih od 50 mikronov. Študija 84 kirurških vodil je pokazala natančnost ± 100 mikronov v 93% primerov.

Lastnost Vrednost Metoda
Trdota ≥ 80D ISO 868:2003
Vzgibna trdnost ≥ 50MPa ISO 20795-1:2013
Modul vzgiba ≥ 1500MPa ISO 20795-1:2013

ISO Standardi

EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010 Biološka evalvacija medicinskih pripomočkov – Prvi del – Vrednotenje in testiranje

EN-ISO 20795-1:2013 Zobozdravstvo – Osnovni polimeri – Prvi del: Osnovni dentalni polimeri

EN-ISO 7405:2009/A1:2013 Zobozdravstvo – Vrednotenje biokompatibilnosti medicinskih naprav v zobozdravstvu


Poročilo o kirurških vodnikih

Izvedi, kako Daniel Whitley DDS in Sompop Bencharit DDS, MS, FACP izvajata posege z Dental SG materialom v tem poročilu.

Digitalno zobozdravstvo

Poglejte si več primerov, kako zobozdravniki uporabljajo Form2 za ustvarjanje kirurških vodnikov, modelov za vaje in izobraževanje.

SREDSTVA ZOBOZDRAVSTVA

Sklicujte se na to pri uporabi Dental SG materiala.

Dental SG EC Declaration of Conformity

Dental SG Declaration of Biocompatibility

Dental SG navodila za uporabo

Ravnanje in varnost

Naši materiali so bili zasnovani tako, da so kar se da varni, vendar je priporočljivo podobno ravnanje, kot s čistili in lepili. Ne vsebujejo hlapljivih raztopin, zato ni potrebe po posebnem prezračevalnem sistemu, odsvetujemo pa stik s kožo.

Za več informacij o ravnanju z materiali, si prenesite varnostni list ali poizvedite več o vzdrževanju materialov na spletu.