Specifikacije

Dobro natisnjen kos je odvisen od dobrega modela, ki je prilagojen za 3D tisk. Ustvarili smo vodič s smernicami za načrtovanje in minimalne zahteve za oblikovanje.

Sledeče smernice so bile razvite ob uporabi prosojnega material z natančnostjo 100 mikronov. Pri različnih materialih in različnih kvalitetah so lahko manjša odstopanja.


Minimalna debelina podprte stene

Priporočljivo: 0.4 mm

Podprta stena je tista, ki je povezana z dvema ali več sosednjimi stenami.

OPOMBA: UMIVANJE TANKIH STEN

Priporočljiva je večja previdnost pri umivanju tankih sten z Izopropanolom, saj lahko le te nabreknejo in se deformirajo.


Minimalna debelina nepodprte stene

Priporočljivo: 0.6 mm

Nepodprta stena je tiska, ki je povezana z sosednjimi stenami na manj kot dveh straneh. Nepodprta stena, ki je tanša od 0,6 mm, se lahko ukrivi ali loči od modela.


Maksimalna nepodprta dolžina roba

Recommended: 1.0 mm

Previsni rob je tisi del, kije horizontalno izbočen in je vzporeden s površino tiska. Tiskanje takih delov brez podpor ni priporočljivo, saj plasti ne ohranjajo svoje strukture.


Minimalni nepodprti kot previsa

Priporočljivo: 19° od površine tiska

(35 mm dolžine × 10 mm širine × 3 mm debeline)
Za previsni naklon je mišljen kot med previsom in horizontalno površino. Tiskanje previsov z manj kot 19°naklona lahko povzroči deformacije in zlom modela.Rotirajte model tako, da so ravne površine podprte v kolikor je potrebno.


Maksimalni horizontalni podporni most

Priporočljivo: 21 mm

(5 mm width × 3 mm thick)
Tisk mostu med dvema podporama odsvetujemo, vendar se pri določenih geometrijah dobro obnese. Za podporne stebre, ki so 5mm dolgi in 3mm debeli, je značilno, da bodo prenesli povezovalni most z maksimalno dolžino 21mm. Za večje razdalje je priporočljivo let te zmanjšati.


Minimalni vertikalni premer stebrov

Priporočljivo: 0.3 mm (7 mm visok steber) to 1.5 mm (30 mm visok steber)

Steber je oblika, kjer je višina dva ali večkrat večja od debeline; pri 0,3mm debeline stebra je lahko le ta visok do 7mm, preden se pojavijo opazne deformacije. 1,5mm debeli stebri se lahko povzpnejo do 30 mm višine brez deformacije.

OPOMBA: SPIRANJE TANKIH STEBROV

Podobno kot pri spiranju tankih sten je potrebno paziti pri umivanju tankih stebrov, saj Izopropanol oslabi strukturo materiala. Zmanjšanje časa namakanja v Izopropanolu bo omejilo možnost deformacije.


Minimalni reliefni detajli

Priporočljivo: 0.1 mm

Reliefni detajli so plitko izbočeni deli, kot na primer tekst. Detajli manjši od 0,1mm po širini in višini morda ne bodo vidni na natisnjenem kosu.


Minimalni vgravirani detajli

Priporočljivo: 0.4 mm

Vgravirani detajli so vtisnjeni ali vbočeni deli na kosu. Če so tej manjši od 0,4mm po širini in višini, morda ne bodo vidni zaradi zlitja z zunanjim robom.


Minimum razdalja

Priporočljiva: 0.5 mm

Razdalja je vrednost med dvema ločenima modeloma. Če je razdalja manjša od 0,5mm se lahko v najbližji točki modela zlijeta oz. povežeta.


Minimalna velikost lukenj

Priporočljiva: 0.5 mm

Luknje s premerom manj kot 0,5mm po x, y in z osi se lahko zaprejo med tiskom.


Minimalni premer luknje za odvod

Priporočljivo: 3.5 mm premera

Odvodne luknje so namenjene odvajanju materiala, ki lahko ostane ujet v zaprtih prostorih modela (kot npr. votla sferična ali valjasta oblika). Brez uporabe odvodnih lukenj s premerom najmanj 3,5mm lahko ostane material ujet v zaprtih votlih prostorih modela